Multimedia

V Pielgrzymka Słowaków do Łagiewnik - 1 maja 2009 r.
Piata rozhlasova pút Rádia Lumen v Krakove

Już po raz piąty kilkadziesiąt tysięcy Słowaków przybyło w Pielgrzymce Radia Lumen do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Uroczystej Mszy Świętej przy Ołtarzu Polowym przewodniczył Arcybiskup Prešova - Ján Babjak, kazanie wygłosił Spišský biskup - František Tondra, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Słowacji. W koncelebrze uczestniczył biskup Jan Zając - kustosz Sanktuarium w Łagiewnikach.

Motto:
Ohlasovať Božie milosrdenstvo (podľa sv. Pavla)

Cieľ púte
Cieľom púte je zamyslieť sa nad dôležitosťou a veľkosťou milosrdnej Božej lásky v živote každého jednotlivca a jej prameňoch a povzbudiť (nielen) poslucháčov Rádia LUMEN a pútnikov, putujúcich do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ale všetkých, aby prichádzali a čerpali z tohto nevyčerpateľného prameňa veľkej Božej lásky. Ďalej chceme napomôcť tomu, aby sme aspoň sčasti dokázali pochopiť, akú veľkú lásku má k nám Boh, keď nám znova odpúšťa a dáva nám nový začiatok. Prostredníctvom tejto púte chceme sprostredkovať odkaz sestry Faustíny a takouto formou ohlasovať Božie milosrdenstvo nielen slovom, ale najmä životom.

Slávnostná svätá omša celebrant: Mons. Ján Babjak, kazateľ: Mons. František Tondra spieva: Schóla cantórum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zo Spišskej Kapituly

Kazateľ: Mons. František Tondra (mp3)

STRONA GŁÓWNAMULTIMEDIA

FOTO: Piotr Ładoś