Multimedia

Wystawa „Jan Paweł II na drogach świata – 104 pielgrzymki” - 8.12.2009

„Jan Paweł II na drogach świata – 104 pielgrzymki” to wystawa, którą otwarto w łagiewnickim Sanktuarium.

Wystawa „Jan Paweł II na drogach świata – 104 pielgrzymki” to nie tylko zdjęcia z poszczególnych wypraw Papieża Polaka i ich opisy. To przede wszystkim żywe świadectwo trudu pielgrzymowania i poświęcenia Ojca Świętego, świadectwo jego zaangażowania i bezgranicznej miłości do wszystkich. Jest także upamiętnieniem wiary i zaangażowania ludzi, przykładem ogromnej ich determinacji, wiary we własne siły i własne życie. Wystawa doskonale charakteryzuje kraje, odwiedzane przez Papieża, w kontekście kulturowym, ekonomicznym i historycznym, łącząc je z teologiczną i duchową wymową poszczególnych pielgrzymek.
Każda z fotografii przedstawia inne czasy, inny kraj i inną sytuację społeczną, łączy je jedno - Papież stający w obronie prawdy, wiary i dobra - takim go pamiętamy i takim przedstawia go ta wystawa.

STRONA GŁÓWNAMULTIMEDIA

FOTO: Piotr Ładoś