Multimedia

Pielgrzymka Grup Modlitewnych do Sanktuarium - 25.09.2010

Droga Krzyżowa z budowy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" pod Bazylikę Miłosierdzia Bożego i Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Jana Zająca.

FOTO: Piotr Ładoś

STRONA GŁÓWNAMULTIMEDIA